Felles helseregister i EU?

I fremtiden kan alle innbyggere i EU og EØS kunne få tilgang på egne helsedata på tvers av landegrensene.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund (Foto: Kaia Means)

European Health Data Space

EHDS er en fremtidig plattform for lagring og deling av helseopplysninger. Den våte drømmen i EU er at alle innbyggere i unionen (og EØS-området) skal ha tilgang til sine egne helsedata på tvers av landegrensene.

Denne helgen deltar Norges Optikerforbund på vårmøtet til European Council of Optometry and Optics i Dublin og generalsekretær Hans Torvald Haugo har hatt et særskilt ansvar for disse prosessene for europeisk optometri.

–  En stor bekymring for ECOO har vært å sørge for god pasientsikkerhet i et slikt nytt stort system. Vi vet ikke noe om hvordan optikers rolle blir og hvilke plikter og rettigheter optikere får, men vi vet at dette vil presse på for en digital utvikling innen optometri i Europa, sier Hans Torvald Haugo.

Det er i dag mange som ikke har digitale journaler og Norge er et av landene som nok er nærmest å ha datasystemer til å kunne møte en slik utvikling som EHDS vil innebære.

Les pressemelding om EHDS her