Felleskatalogens nye nettside

Nå kan du gå inn på felleskatalogens ny nettside. Tilgjengelig og viktig informasjon er søkbar på nettsidene. Dette er ”kjekt å ha” kunnskap når en trenger det.

Forenkling av nettsiden

Felleskatalogens tre nettsider er nå slått sammen til en felles nettside. Som optiker har en oftest behov for alternativet `Legemidler til mennesker` oppe i høyre hjørne.

 

Hva er nytt på nettsiden?

Ifølge Felleskatalogen selv er dette de nye funksjonene:• DRUID-analyse (interaksjonssøk).

• Markering av preparater som krever Schengen-attest, preparater som står på bivirkningsovervåkningslisten og preparater som kan forskrives av optiker eller jordmor/helsesøster.

• Gå direkte til ulike avsnitt ved å klikke på avsnittslenkene i toppen av Felleskatalogtekstene.

• Direkte link til godkjent preparatomtale (SPC) hos Statens Legemiddelverk.

• Nytt søk med gruppering av søkeresultatene, forslag til søkeord og stavekontroll.

• Forbedret substansregister.

 

Interaksjonskapitlet og kapitlet Graviditet og amming er ikke lenger tilgjengelig på nettsiden. I løpet av 2012 vil Norsk legemiddelhåndboks kapitler `Graviditet og legemidler` og `Amming og legemidler` gjøres tilgjengelig på Felleskatalogens nettside.Nettsiden er universelt utformet, dvs. tilpasset fargeblinde, blinde og svaksynte.

 

Den tradisjonelle alfabetiske opplistingen av medikamentene er fremdeles tilgjengelig.