Fire av ti femåringer har problemer

Folkehelseinstituttet har gjennomført den store mor- og barn-undersøkelsen. Ut fra denne kan det synes som om fire av ti femåringer har problemer med språk, hørsel, syn eller motorikk.

 
Prosjektleder for studien Synnve Schjølberg (spesialist i klinisk psykologi) sier det er store forskjeller femåringene imellom. – Overraskende mange av barna har noe ved seg som i prinsippet kan utgjøre en risiko for senere feilutvikling, sier Schjølberg.

Mer enn 40 prosent av norske barn kan ha risiko for såkalt skjevutvikling mener forskere ved Folkehelseinsituttet. De bygger antagelsene på den samme studien. Forskernes analyse av avkryssede svar viser at det for mer enn hver tredje femåring er krysset av for:

• Fødselsskader.

• At foreldrene har en klar bekymring for barnets utvikling.

• Utviklingsproblemer.

• Språkvansker.

• Motoriske vansker.

• Syn- eller hørselsproblemer.

• Problemer som umodenhet og lav vekt ved fødsel.

Overraskende mange?

Noen av barna har fått flere kryss, og noen av opplysningene er bekreftet av informasjon fra Medisinsk fødselsregister. Forskerne arbeider nå med å vurdere i hvor stor grad tendensen blant de 12.000 femåringene i utvalget gjelder for norske barn generelt. Viser studien at norske foreldre har en stor grad av bekymring?

Les artikkel om tema i avisen Vårt Land der det også diskuteres rundt hvorvidt alle barn får oppfylt sine behov med oppvekst i barnehage. Tabloidavisen VG har også hatt en artikkel på tema. Folkehelseinstituttet har gjennomført studiet som er bakgrunnen for artiklene.Diskuter tema på Optometriforum