Flere adrenalinpenner trekkes

En rekke produksjonspartier adrenalinpenner (EpiPen) trekkes nå tilbake av produsenten. Norges Optikerforbund ber sine medlemmer sjekke oppdatert liste med LOT-nummer som er publisert av Statens legemiddelverk.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Sjekk oppdatert liste

I slutten av mars ble to produksjonspartier EpiPen trukket tilbake av produsenten Meda på grunn av feil med utløsermekanismen. 

Nå har Statens legemiddelverk gått ut med informasjon om at det kan være potensiell feil på en rekke flere produksjonspartier på både 150 og 300 mg, og LOT-nummerne til disse er lagt ut.

Sjekk LOT-nummer her som ikke skal brukes

EpiPen (adrenalin autoinjektor) er en ferdigfylt penn med adrenalin som brukes til akutt behandling av alvorlige allergiske reaksjoner. 

Norges Optikerforbund ber medlemmene sjekke LOT-nummer på penner som ligger i beredskap ved bruk av diagnostiske medikamenter.