Flere optikerstudenter til Madagaskar

Nå skal flere optikerstudenter få muligheten til å ha klinisk praksis på Madagaskar.

Denne gjengen optikerstudenter var på Madagaskar i 2019: Hannah Lyngsnes, Pernille Vik, Hillevy Stangeland Backer, Margit Kollandsrud Nilsen, Sara Elise Dolva og Sara L. Møllsten (Foto: Pernille Vik)

Åpner horisonten

Målet er å doble utvekslingen av studenter på bachelorutdanningen på Kongsberg.

Nå er det innvilget 2,3 millioner kroner i støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til prosjektet der norske optometristudenter får praksis på Madagaskar.

Praksisen holdes ved et senter eid av Det Norske Misjonsselskap i samarbeid med den gassisk-lutherske kirken.

Studentene skal få et perspektiv i forståelsen av seg selv, optikerens rolle og helsetjenestene, samt egen profesjonsutøvelse.

Prosjektet ledes av Irene Langeggen.

Les mer om det her på USNs nettside