Flere studieplasser

Antallet studieplasser for optometri økte fra 66 til 76 i høst. Pengene kom på bordet fra myndighetene som en midlertidig støtte relatert til Covid-19, men blir trolig forlenget.

Krona fylles med flere optikerstudenter (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Hopp på 10 studieplasser

I mange år har det vært på plass finansiering for 66 studieplasser i hvert årskull for bachelorstudentene i optometri.

I høst bevilget myndighetene en ekstra pott og utvidet antallet studieplasser som finansieres til 77. Det er et velkomment tilskudd til en bransje som stadig trenger flere optikere.

Det har vært vanlig å ta inn flere studenter enn de 66 studieplassene tilsier, fordi det er alltid noen som faller fra, spesielt høsten i førsteåret.

Mellom 80-90 har fått tilbud om studieplass, og da har det i hovedsak vært over 60 som fullfører det treårige studiet.

Mens utvidelsen med 10 studieplasser ikke er permanent innvilget, håper instituttleder Bente Monica Aakre det vil bli forlenget.