Flere vil bli optiker

Årets søkertall til Høgskolen i Buskerud er nå kjent. Totalt er det mer en syv prosent flere søkere til skolen i år, sammenliknet med i fjor. Dette viser at skolen er populær, da landsgjennomsnittet er 1,21 prosent. Rektor Kristin Ørmen Johnsen er fornøyd med utviklingen. Optometri har en meget positiv utvikling, og øker med over 30 prosent!

 
Daglig leder i Synsinformasjon, Per Kristian Knudsen, er klar på at god rekruttering er viktig for bransjen, både på kort og lang sikt. – Tallene viser en økning i førstevalgssøkere fra 84 til 111, forteller han. Knudsen mener at tallene er gode, spesielt sett i forhold til at det er beregnet at effekten skal bli ennå bedre til neste år.

 

Informasjonsarbeid på utdanningsmesser vil være viktig også til neste år. Målet er mange og gode søkere til optometristudiet, gjerne søkere fra ulike plasser i Norge. – Dette er med på å sikre at flere ønsker å jobbe utenfor de store byene samt at det er positivt for studentmiljøet i Kongsberg at studentene bor i byen.

 

Rekruttering er noe som bør foregå hele året, hos den lokale optikeren. Tallene viser at den viktigste rekrutteringskanalen er optikerne, fortsetter Knudsen. Han oppfordrer alle til å bruke tilsendt informasjonsmateriell som er laget for å fortelle om studiet og yrket.

 

Ønsker du å lese mer om de gode søkertallene ved Høgskolen i Buskerud, finnes mer informasjon på deres nettsider.

 

Se nettsiden Bli optiker.