Folkehelseinstituttet informerer om akantamøbe og kontaktlinser

Folkehelseinstituttet har oppdatert sin smittevernveileder for helsepersonell. Veilederen inkluderer forebyggende tiltak for å unngå keratitt hos kontaktlinsebrukere som skyldes akantamøbe.

 
 

«For å unngå akantamøbe-infeksjon bør brukere av kontaktlinser alltid følge opp sin kontaktlinsebruk hos optiker/øyelege. Nøye håndvask er viktig før man er i berøring med linser eller øyet. Kontaktlinser skal ikke renses eller ligge oppbevart i springvann. Det samme gjelder kontaktlinseetuiet.

Akantamøber kan finnes både i ferskvann og saltvann, men risikoen for infeksjon i kontakt med vann i forbindelse med bading, svømming eller dusjing er svært lav. Det er ikke grunnlag for å generelt fraråde dusjing med kontaktlinser så lenge de generelle råd relatert til kontaktlinsebruk følges. Brukere som er mye i kontakt med vann kan redusere risikoen for amøbeinfeksjon ved å bruke endagslinser. Ved bading med kontaktlinser bør man unngå åpne øyne under vann, eller bruke svømmebriller.»

Det har vært en del presseoppslag om akantamøbekeratitt hos kontaktlinsebrukere de siste årene, selv om de er relativt sjeldne. Akantamøbe angriper spesielt øyne som er skadet eller brukere av kontaktlinser. 

Norges Optikerforbund har vært kontaktet og blitt spurt om råd av Folkehelseinstituttet i saken. 

Les den oppdaterte veilederen for helsepersonell fra Folkehelseinstituttet om ambøbeinfeksjoner her