Fordeler ansvar innen øyehelse

Ved St. Olavs hospital i Trondheim har sykepleiere begynt å avlaste øyelegene ved å gi pasienter bedøvende øyedråper og påfølgende intravitreale injeksjoner i øyeeplet. Norges Optikerforbund mener det er viktig å fordele ansvar for å møte fremtidens utfordringer innen øyehelse.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Flere til å ta oppgavene

– En ansvarsdeling bør gjelde så vel sykepleiere som optikere, fremholder NOFs generalsekretær Hans Torvald Haugo.

NRK forteller at øyelegene ved sykehuset i Trondheim ikke klarte å ta unna alle pasientene som kom for behandling. 

Pasienter som tidligere har vært svært svaksynte eller blinde på grunn av for eksempel aldersrelatert makuladegenerasjon eller diabetes, kan ofte behandles med en sprøyte rett i øyet.

En slik intravitreal injeksjon regnes som en operasjon, og det er den vanligste operasjonen som gjøres i øyefaget.

Bare ved St. Olavs hospital gjennomføres det 6000 slike operasjoner i året, og det blokkerte arbeidsdagen til øyelegene ved sykehuset.

Nå er denne operasjonen overlatt til sykepleiere på øyeavdelingen, noe alle er fornøyd med, forteller NRK.

11 sykepleiere rullerer om å gjøre jobben, og sykepleier Katharina Otterstad Garnes sier det gjør arbeidshverdagen ekstra spennende fordi man må være skjerpet.

De positive resultatene har ført til at øyeavdelingen fikk ansette flere sykepleiere. Sykepleierforbundet applauderer tiltaket, og sier det bidrar til å øke statusen til sykepleiere.

Norges Optikerforbund arbeider for at flere profesjoner skal kunne fordele arbeidsoppgaver innen øyehelsefaget og at også optikere skal kunne få utvidet sine ansvarsområdet i fremtidens helsevesen.

Les oppslaget hos NRK her