Foreldre har et ansvar

Norges Optikerforbunds anbefaling til foreldre om å ta et ansvar for barnas tidsbruk med øynene rettet mot skjerm har vært synlig i flere medier den siste uken. Optiker Mari Aastebøl i Krogh Optikk arbeider med barn som har synsproblemer. Hun forklarer hvorfor det er mer anstrengende for synsfunksjonen å fokusere på en skjerm sammenliknet med Lego, tegning og klatring.

 
Digitale medier av ulike slag er sannsynlig en medvirkende årsak til denne økningen. Mobil, nettbrett og datamaskin trekkes ofte frem som en årsak til den kraftige økningen i bruken av synshjelpemidler. Norges Optikerforbund har derfor ved flere anledninger bedt foreldre være bevisst sitt ansvar i forhold til antall timer brukt hver dag foran skjerm for sine kjøre små.

Foreldrene bør være oppmerksom på totaltid med nærarbeid. Sunn fornuft er alltid en fordel. – Hvis det er mye nærarbeid med skolearbeidet, så kommer spill og underholdning på PC, smarttelefon eller nettbrett på toppen av det. Da er det bedre å gjøre noe helt annet, som å gå ut en tur og leke, oppfordrer optiker Mari Aastebøl.

Rådet er godt og i tråd med Norges Optikerforbunds anbefalinger.

Les mer på nettsiden til Barnevakten.