Foreldre kan søke brillestøtte

NAV åpner nå opp for at innbyggere selv kan søke om brillestøtte til barn. Men den enkleste måten er at optiker søker.

(Foto: Dag Øyvind Olsen)

Utvider søkemulighetene

NAV har sendt oss informasjon om tilskuddsordningen for barn og unge som trenger briller.

Det er nå mulig for innbygger å søke om tilskuddet direkte fra oss i NAV.

Den enkleste måten å få denne brillestøtten er fremdeles å bestille brillene hos en optiker. Optikeren vil da søke om støtten for barnet, og beløpet trekkes av med én gang.

Ved noen tilfeller kan søknaden bli avvist hos optiker. Eller det kan være andre grunner til at man heller vil søke støtten fra NAV selv. Da kan innbygger sende søknaden til oss for å få saken vurdert av en av våre saksbehandlere, skriver NAV i en melding til Norges Optikerforbund.

Klikk her for mer informasjon på NAVs temaside om briller til barn