Førerkort: Fortsatt helseattest

1. august skulle kravet om helseattest for eldre bilførere over 80 år ha forsvunnet. Det skjedde ikke.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Trenger mer tid

Et flertall i Stortinget har vedtatt at kravet om helseattest for bilførere over 80 år skal skrotes. Synskrav er en del av denne helseattesten.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sa i juli at kravet om helseattesten likevel ikke fjernes 1. august, slik det ble opplyst om tidligere.

Han sier Samferdselsdepartementet trenger mer tid og de vil ikke tidfeste når endringen trer i kraft. Departementet skal etter planen motta en rapport 1. oktober, og arbeidet vil fortsette etter den datoen.

– Vedtaket skal følges opp, men på en forsvarlig måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til NRK.

Flere organisasjoner, deriblant Norges Optikerforbund, har kritisert lovendringen som både uansvarlig og uforsvarlig. Den sittende regjeringen har heller ikke ønsket å fjerne kravet om helseattest.

Les oppslag om saken hos NRK her