Førerkortattest – og andre skriv

Optikere har påskriftsrett på førerkortattester. Henvisninger, bekreftelser, søknader og andre papirer er også en del av optikers hverdag. Det er viktig at de fylles ut korrekt, ellers kan de bli underkjent. Norges optikerforbund anbefaler sine medlemmer å bruke godkjente stempel ved signering.

 
Statens vegvesen svarer: Man må ha med legitimasjon, 825 kroner og en eventuell optikerattest eller legeattest hvis man bruker briller eller har en form for sykdom eller bruker medisiner som kan påvirke kjøringen. I tillegg må man ha sendt en søknad på forhånd og blitt vandelsklarert av politiet.

 

Her om dagen fikk administrasjonen i Norges Optikerforbund en telefon fra en optiker som forteller at det ble skrevet en førerkortattest til en pasient. Utfyllingen av toppen av skjemaet, der navn og personlige opplysninger skulle fylles inn, overlot optiker til personen selv å fylle ut.

 

Når så personen møtte hos Statens vegvesen ble skjemaet avvist på grunn av at det ikke var korrekt utfylt. Det var tydelig at det var ulike personer som hadde fylt inn navn med mer sammen liknet med annen informasjon på skjemaet.

 

Det er optikeren som skal fylle ut navn og andre personlige opplysninger. Dette er viktig, ellers kan selve skjemaet misbrukes. Andre personer enn den målingene og vurderingene dreier seg om, kan sette sitt navn på toppen og urettmessig dra nytte av din informasjon hvis papirene ikke er fullstendig utfylt.

 

Dette gjelder ikke bare førerkortattester – men alle typer papirer der optiker bekrefter, anbefaler eller gir fra seg informasjon om enkeltpersoner. Du som optiker skal sette pasientens navn og personalia korrekt inn på rett plass.

 

Ellers kan det gå som følgende: Førerkortskjemaet blir avvist. Oppkjøringen blir ikke noe av på grunn av manglende dokumentasjon. Pasienten er selvfølgelig irritert, ikke bare på Statens vegvesen…