Forsker på levd liv, sykdommer og død

10 år etter du er død legges pasientjournalen din inn i et stort digitalt nasjonalt arkiv. Da kan forskere studere dine sykdommer og lidelser gjennom livet, små som store.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Norsk historie om helse, sykdom og død

Gjennom 100 år er norske helsedata over avdøde personer samlet inn. Nå er Norsk helsearkiv på Tynset i gang med å digitalisere dette arkivet. De er tre år inn i den jobben.

Det er nemlig slik at 10 år etter din død, frigjøres pasientjournalen din.

Så ti år frem i tid kan forskere se nærmere på hva som skjedde med de som døde under koronapandemien, og sammeligne den med spanskesyken på 1920-tallet. For eksempel.

Lidelser og sykdommer gjennom 100 år er samlet på Tynset og helsearkivet her gir et spennende innblikk i nordmenns liv og død.

Her er også personlige historier og mye interessant historie fra pasientjournaler fra norske sykehus.

Les om dette her, på NRKs nettside