Fra høgskole til universitet

Fagtidsskriftet Khrono retter søkelyset på hvorfor så mange høgskoler har blitt til universiteter. De trekker frem optikerutdanningen på Kongsberg som et eksempel på akademisk utvikling.

(Foto: Dag Øyvind Olsen)

Betyr mye

Kremeksemplet på hvor godt det kan gå når høgskolene akademiseres mener Widar Hvamb er optikerutdanningen på Kongsberg, som gikk fra å være en yrkesfaglig utdanning til å bli et helsefag.

Hvamb er tidligere rektor ved Høgskolen i Buskerud.

– Nesten uansett hvor du drar for å sjekke synet i dag, så har de optikere med en bachelorgrad fra Kongsberg, og mange har mastergrad i optometri og synsvitenskap derfra. Profesjonen har utviklet seg fra å være et rent håndverk til å kunne oppdage mulige øyesykdommer og henvise deg videre til øyelege, sier Hvamb til Khrono.

Dette er et eksempel som viser at utviklingen har vært veldig viktig, og at de ansatte har videreutviklet kunnskapen på doktorgradsnivå.

Da er det enklere å få universitetsstatus.

Les artikkelen hos Khrono her