Frisk giv på Island

Nordisk Optiker Råd var før helgen samlet til møte i Reykjavik. På Island jobbes det aktivt for å videreutvikle optikerprofesjonen. 21 islandske optikere er påmeldt kurs i diagnostiske medikamenter. Kursene holdes av norske forelesere fra Kongsberg.

Nordisk Optiker Råd samler lederne i optikerforeningene i Norden. Nå har Island presidentvervet, med Darry Asbjórnsson i front. (Foto: Privat).
Øker kompetansen

I fjor ga Norge presidentvervet videre til Island, og det årlige møtet i Nordisk Optiker Råd ble dermed flyttet fra Oslo til Reykjavik.

Nordisk Optiker Råd har 70-årsjubileum i år. I rådet diskuterer lederne i optikerforeningene i Norden aktuelle saker, og ikke minst er rapporten fra hvert enkelt land om hva som har skjedd siden sist, viktig.

Samarbeid i optikerprofesjonene over landegrensene, og bistand til hverandres beste er også sentralt for rådet.

Fra Norges Optikerforbund deltok nestleder Helle K. Falkenberg og generalsekretær Hans Torvald Haugo.

Island skiller seg fra de andre nordiske landene, ved at de ikke har en egen utdanning av optikere. Det finnes heller ikke mer enn 50-60 optikere på øya, og de fleste har utdannelse fra de andre nordiske landene. Flere av dem har gått på Kongsberg, ganske mange på de to ulike optikerutdanningene i Danmark.

Ni av optikerne på Island har mastergrad, og nå har ytterligere 21 meldt seg på kurs i diagnostiske medikamenter. Disse kursene skal holdes som helgesamlinger, med forelesere fra den norske optikerutdanningen på Kongsberg.

– Det er flott å se at det bygges kompetanse på Island, og det er et stort potensiale for å utnytte optikerne bedre her. Vi ønsker å bidra til at islandske myndigheter gjør seg nytte av optikernes kunnskaper, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Det er ikke mer enn ti år siden optikere på Island fikk lov til å refraksjonere, og de kan ikke benytte diagnostiske medikamenter, ennå.

Som i Norge står Island overfor et generasjonsskifte blant øyelegene. Mange av dem er på vei inn i pensjonistenes rekker. Reiseavstandene på Island er store, og befolkningen eldes.

– Internasjonalt kan vi vise til resultatene fra de andre nordiske landene, og det vil også gi oss mer tyngde dersom Paul Folkesson blir valgt til leder i World Council of Optometry (WCO). Han har i 20 år ledet det svenske optikerforbundet, sier Haugo.