Full dag med fag!

Onsdag 12.juni skal 15 studenter presentere sine mastergradsprosjekter i henholdsvis optometri og synsvitenskap og synspedagogikk og synsrehabilitering. Fremleggingen foregår på Kongsberg og er åpen for alle.

Fra venstre Tina Regine Johansen, Mette Kjellesvik, Karoline Nybø, Nickolai Godtfred Nilsen og Sølvi Bangsund fra fjorårets presentasjon (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Varierte temaer

De som deltar på arrangementet får 5 etterutdanningspoeng (NOFEP) av Norges Optikerforbund.

Fremleggingen foregår i tidsrommet 09-15 i auditoriet Becker på Krona, Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er et mer omfattende program enn tidligere år, og spennet i oppgaver som presenteres er også stort. Dette burde være av interesse for flere å få med seg.

Det er institutt for optometri, radiografi og lysdesign som inviterer denne dagen. Programmet er tverrfaglig og med nordiske studenter. Presentasjonene er på nordisk og her er alle velkomne.

Klikk her for å se fullstendig program! Ingen nevnt, ingen glemt!