Gaute takker av

Etter solide 29 år i redaksjonskomiteen til Optikeren, har Gaute Mohn Jenssen takket av. Nå blir den aktive 63-åringen førtidspensjonist.

I siste møte til redaksjonskomiteen i Optikeren ble Gaute Mohn Jenssen takket av daglig leder Per Kristian
Slutter helt

Det var på høsten 1988 at Gaute Mohn Jenssen ble rekruttert inn i Optikerens redaksjonskomite. Siden den gang har han bidratt med utallige artikler, bilder og flere forsider i tidsskriftet.

Nå har han bestemt seg for å gå av med AFP fra NAV Hjelpemiddelsentral på Elverum, og bruke mer tid på andre og viktige ting i livet. Samtidig velger han å avslutte sitt verv i Optikeren, etter mange minnerike år.

Daglig leder Per Kristian «Pelle» Knudsen i Norges Optikerforbund, beskrev i sin hilsen at Gaute Mohn Jenssen har vært en formidler av tekst og bilder, men også en etterrettelig og kunnskapsrik fagmann.

– Optikeren, personen, journalisten, fotografen, fagpersonen står for oss som en sterk formidler, med fokus på synshemmede, sa Knudsen.

Redaktør Dag Øyvind Olsen i Optikeren la i sin hilsen vekt på Gaute Mohn Jenssens personlige egenskaper og hans lune vesen, i tillegg til å være en fagperson med spisskompetanse innen NAV og synshemmede.

– Du leverer alltid  «gryteferdige» tekster  og gode bilder som lovet, i god tid før deadline. Det er en drøm for en redaktør, sa Olsen.

Gaute Mohn Jenssen fikk autorisasjon som optiker allerede i 1988, som en av de aller første. Han mottok Norges Optikerforbunds hederstegn i gull i 2005. 

Selv beskriver han arbeidet i redaksjonskomiteen som givende, lærerikt, inspirerende, nyttig og særdeles hyggelig.

– Det jeg har satt aller mest pris på i mitt faglige virke har vært arbeidet i Optikerens redaksjonskomite, og de gode og personlige forholdene til fagpersoner jeg har møtt, som Stein Bruun, Arne Tømta i Norges Blindeforbund, Arnulf Myklebust i Statped og nå på Høgskolen, Bjørn Øien i Statped, Sven Hauge som er pensjonist, Per Fosse i Statped, og de fleste som har gått ut og inn i redaksjonskomiteen i årenes løp.

I neste utgave av Optikeren blir du bedre kjent redaksjonskomiteen i Optikeren, med bilder fra avskjedsmøtet med Gaute Mohn Jenssen.