Gi praksis til en student!

Få uker etter studiestart skal 90 førsteårsstudenter ut i sin første praksisuke. De skal lære om optikk og optoteknikk. Tredjeårsstudentene skal ut i mer omfattende praksis fra februar til april neste år. Praksisplasser søkes!

Disse øvelsene utføres av studenter på høgskolen på Kongsberg (Foto: Dag Øyvind Olsen).
Lærer om briller

Alle førsteårsstudentene i optometri skal være utplassert i en optometrisk praksis og utføre ulike oppgaver to måneder etter studiestart.

Fokus er på optotekniske oppgaver, som enkle reparasjoner, innfatnings- og glassvalg, og å få kunnskap og innsikt i en optikers hverdag.

– Studentene skal bli veiledet av en autorisert optiker med kontaktlinsekompetanse og rekvisisjonsrett for diagnostika, forteller Elise Dees Krekling, som er praksiskoordinator ved høgskolen.

Selve praksisuken er i uke 43 (23.-27. oktober) og studentene har frem til 27. september for selv å finne seg praksisplass. 

Oppfordringen til potensielle praksissteder er: Ta vel imot førsteårsstudentene i optometri!

Denne praksisuka er for mange av studentene den første erfaringen der får med å jobbe i optikerforretning.

Studentene skal blant annet velge innfatning og glassløsning til pasienter med tanke på behov, bruksområde og ønsker.

De skal også tilpasse briller til fire personer, måle opp og finne styrke i enstyrkebriller, og gjøre en enkel reparasjon/oppretting av brille.

Også tredjeårsstudenter søker praksisplass!

Tredjeårsstudentene skal ut i mer omfattende praksis på nyåret, fra 19. februar til 20. april.

Det er fortsatt en del av avgangsstudentene som ikke har sikret seg praksisplass, så her er det mulighet til å følge opp en student i innspurten av studiet.

Tredjeårsstudentene skal gjennom praksisperioden vise og utvikle ferdigheter og kunnskap i møte med pasienten. Veilederen skal vise studenten hvilken rolle optikere har i en optometrisk praksis. Studentene skal også få økt forståelse for tverrfaglig samarbeid både i og utenfor virksomheten.

De skal i løpet av praksisperioden fullføre en loggbok med blant annet 30 synsundersøkelser for briller (10 med diagnostiske dråper), 5 nytilpasninger av kontaktlinser, 5 etterkontroller av kontaktlinser og 5 opplæringer av kontaktlisnepasienter. De skal også slipe og montere 40 par brilleglass.

Både praksisstudenten og praksisveilederen får oppfølging fra en underviser fra Høgskolen. Studentene har flere skriftlige oppgaver underveis som skal stimulere til økt refleksjon og læring. Underviseren kan også komme med veiledningstips og aktuelle tema som kan diskuiteres med studenten underveis.

Også tredjeårsstudentene skal jobbe under veiledning av en autorisert optiker med kontaktlinsekompetanse og rekvisisjonsrett for diagnostiske medikamenter.

Ønsker du mer informasjon, registrere bedriften eller har spørsmål om praksisperiodene?

Kontakt Jorunn Lid på på Høgskolen i Sørsøst-Norge, helst på epost: jorunn.lid@usn.no

(alternativt telefon 31 00 89 21 eller mobil 48 12 43 43)

Praksisveiledere som tar imot en tredjeårsstudent våren 2018 får delta på Kongsberg Vision Meeting  neste måned for halv pris.

Se info om Kongsberg Vision Meeting her