Gjør kloke valg lansert

Helseministeren lanserte publikumskampanjen til Gjør kloke valg torsdag. Norges Optikerforbund deltok både med innlegg og i debatt. Målet med kampanjen er å bevisstgjøre både helsepersonell og pasienter om at at mer er ikke alltid bedre.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund (i midten) deltok i paneldebatt under lanseringen av publikumskampanjen til Gjør kloke valg. Her sammen med tidligere styreleder Sigrid Midtbø Storkås som har vært aktiv i dette arbeidet. Til venstre er leder for styringsgruppen, Stefan Hjörleifsson (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Fempunktsliste for optikere

Norges Optikerforbund har vært med i kampanjen siden starten og NOF hadde en sentral rolle da startskuddet gikk for publikumskampanjen i Oslo.

Det var helseminister Ingvild Kjerkol som stod for det avsparket, men før det var en rekke fremtredende personer fra helsevesenet på talerstolen i Folkets Hus i Oslo.

Hans Torvald Haugo rettet søkelyset på syn og øyne i et eget innlegg og han deltok i en påfølgende paneldebatt om overforbruk av helsetjenester.

Han pekte blant annet på at befolkningen sier de opplever at det er mer overforbruk i offentlig enn i privat helsevesen. Det viser tall fra Helsepolitisk barometer.

Bildediagnostikk med MR og CT var ett av områdene det ble sett nærmere på, og det brukes i dag mye mer enn før, ofte unødvendig.

Tall for behandlinger av ulike mindre alvorlige tilstander ble gjennomgått. Det er store geografiske variasjoner. Tallene viser at det foregår mye overdiagnostisering og overbehandling fortsatt.

Det er mange drivere for at dette skjer. Økonomi og refusjonsordninger kan være en av årsakene, pasientenes forventninger en annen.

NOF valgte å kartlegge både over- og underforbruk av undersøkelser, metoder og bruk av utstyr i bransjen.

Medlemmene har vært engasjert fra starten av og det ble blant annet holdt en egen workshop i forbindelse med Landsmøtet i 2019. Det ble laget en egen liste med fem råd for å unngå overforbruk blant optikere.

Den listen kan du lese mer om her.