Gode optikere kan kommunisere

For å bli en god optiker må man bli god på kommunikasjon. Det er en viktig årsak til at Synsinformasjon nå arrangerer en årlig Kommunikasjonskveld for studentene på Kongsberg.

Peter Karvik er kjent optiker, forretningsmann, kursholder og kommunikatør fra Sverige. Han ga optikerstudentene gode og viktige råd å ta med seg på veien ut i yrkeslivet. (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Bry deg om menneskene

På skolen lærer studenten optikerfag, men hva med arbeidshverdagen som for de fleste optikere i dag er i et butikkmiljø der man daglig omgås pasienter som også er kunder?

Det er er viktig utgangspunkt for Kommunikasjonskvelden, som mandag ble holdt på Kongsberg, for femte gang.

Foredragsholdere var Peter Karvik, optiker og vellykket forretningsmann og foredragsholder fra Sverige, og Pellegrino Riccardi, ekspert på tverrkulturell kommunikasjon – en mann som får frem mest latter, men også tårer hos tilhørerne.

Karvik la vekt på at den viktigste årsaken bak ethvert fremgangsrikt selskap er kundene. Og de bryr seg lite om hva du kan, om du ikke bryr deg om dem!

En fornøyd kunde kommer tilbake og snakker om tre-fire mennesker om sin opplevelse. En misfornøyd kunde er tapt, og deler misnøyen med langt flere, gjerne på sosiale medier.

Kundene vil betale for at du løser et problem, og gir dem gode følelser. Som optiker selger du friheten til å se, ikke kontaktlinser! fremholdt Karvik.

For å lykkes som optiker må man både være en god kliniker, en god menneskekjenner og en god kommunikatør.

– Snakk løsninger med dem!, oppfordret han.

Karvik la også vekt på at vi kommuniserer hele tiden. Vi kan ikke la være å kommunisere! Det er viktig å være på bølgelengde, og man skal være ekte, ikke påklistret.

Han mener vi kan dele mennesker inn i fire grupper: Rasjonelle, organiserte, eksperimentelle og følelsesbaserte med sine særegenheter. Ofte finner ektefeller partnere fra en annen gruppe enn sin egen.

Pellegrino Riccardi spant videre på noe av dette i sitt foredrag: Folk vil i fremtiden ha behov for menneskelighet, det roboter ikke kan gi. Det handler om å gi omsorg («Love»), samhørighet og (positive) overraskelser.

Riccardi har deltatt på Kommunikasjonskvelden før, og også vært foredragsholder på Norges Optikerforbunds landsmøtesamling i Fredrikstad for seks år siden.

Studentene satte åpenbart pris på den tre timer lange samlingen, der de også fikk noe å bite i.