Gratulerer alle sammen!

I dag ble det kjent at ECOO (Det europeiske rådet for optometri og optikk) anbefaler at Institutt for optometri og synsvitenskap ved HiBu får utstede Europeisk Diplom. Etter år med utvikling av utdannelsen, stadige tilpasninger til diplomet, lange forberedelser og utredninger, kontinuerlig innhenting av kunnskap om europeisk optometri og ikke minst: 3 dager med intens evaluering, kan den norske utdannelsen virkelig si at de er på øverste hylle i Europa

 

Les mer om akkrediteringen via HiBu sine hjemmesider.

 

Norges Optikerforbund har lenge hatt som mål at utdanningen skulle oppnå denne statusen. Det vil være viktig av flere grunner.

 

Andre har vurdert vår utdanning og sagt at den tilfredsstiller felleseuropeiske normer. Dette vil gjøre arbeidet med fagpolitiske utfordringer enklere. Fremtidig arbeid sammen med myndigheter og andre helseprofesjoner vil påvirkes positivt av dette. Et viktig verktøy i arbeidet med å synliggjøre optikeren som en integrert del av førstelinjehelsetjenesten er nådd.

 

Norsk optometri har allerede i dag en solid anerkjennelse i Europa. Interessen for norsk optometri vil øke og andre lands helsemyndigheter, organisasjoner og utdanninger vil se til oss. Dette vil gjøre at Norge ikke til enhver tid må tilpasse seg andre.

 

Den norske måten å tenke optometri som en integrert del av helsetjenesten på, spesielt innen øyehelse, vil være viktig i så måte. Flere land har sett til oss og begynt å ta betalt for tjenestene sine, opparbeidet stolthet for kunnskapen vi har og nytteverdien optometri representerer i samfunnet. Optometri har mange kvaliteter.

 

Dagens gode melding hadde ikke kommet uten en stor innsats fra de ansatte ved IFOS og interesse ved Høgskolen i Buskerud for å satse på optometriutdanningen. Norges Optikerforbund vil takke alle!

 

Spesielt kan nevnes Kjell Inge Daae og Dick Bruenech som tidlig reiste rundt i Europa og jobbet frem optometrifaget i utvalg og grupper. Tone Garaas-Maurdalen hadde en fagpolitisk drøm som hun jobbet for. Dagens leder av IFOS, Bente Monica Aakre, har arbeidet med det Europeiske Diplomet i årevis, på ulike plan. Sammen med dem har det vært mange.

 

Det er bare å gratulere norsk optometri med dagen! Dette vil sammen med mange andre spennende endringer og muligheter være med på å forme vår fremtid. Sannsynelig en nær fremtid. De store og mange utfordringene i helsevesenet vil påvirke optikerens hverdag.