Gutt 8 år, akutt vondt i hodet

Ingen sikker diagnose kan gis ut fra kjent informasjon
Beskrivelsen på doktoronline viser at gutten er undersøkt både av fastlege, øyelege og nevrolog uten at de kan si noe spesifikt om årsaken til hodepineproblemene. De har ikke funnet noe galt ennå. MR er bestilt, men mor føler at det er lang ventetid.
 

– Jeg skjønner du er i kontakt med nevrolog, hold på denne, svarer professor i barnesykdommer Per H Finne på nettforumet. Han fortsetter: Forsøk å fremskynde MR. Lag en dagbok over smertene, lokalisasjon, provoserende hendelser og annet. Det vil hjelpe legen med å få frem det karakteristiske ved hodepinen.
 

Fra et synsmessig synspunkt er det interessant at øyelegen har funnet en markert myopisering fra september til nå. Hos en 8-åring kan dette ha ulike årsaker. Det er ut fra alder vanligvis litt tidlig med øket myopisering ut fra tankegangen rundt den naturlige emmetropiseringsprosessen. Eller er det ikke?
 

Som optiker er det også verdt å merke seg at mor ikke er beroliget selv etter undersøkelse hos 3 ulike leger. Årsaken til dette er nok at ingen har kunnet gi klare svar på hvorfor hennes sønn opplever kraftig hodepine. Selv om de ikke har funnet noe galt, eller tegn på alvorlige bakenforliggende årsaker, er ikke dette nok til å berolige mor.
 

Gå inn på doktoronline og les morens beskrivelse. Ville du som optiker kunne tilført noe i utredning av denne gutten? Vil en optiker ha et annet ståsted enn øyeleger tradisjonelt sett i utredning av barm med denne type symptomer? Har du ønske om å diskutere denne casen med kollegaer på Optometriforum?
 

Les morens beskrivelse og professorens svar ved å klikke her
 

Ønsker du å diskutere temaet på Optometriforum klikker du her