Heder og ære

Norges Optikerforbund har ulike priser og utmerkelser som gis til personer eller grupper som har gjort en spesiell innsats. Det er viktig å gjøre stas på mennesker som yter til fellesskapets beste. Landsmøtehelga i Bergen 26 – 28. april 2012 er neste anledning for å hedre noen.

 

Gjør stas på andre!

Norges Optikerforbund har 5 ulike priser. De representerer verdier som er viktig for alle i bransjen. Medlemmer i både Norges Optikerforbund og Synsinformasjon, samt andre som står bransjen nært, kan sende inn begrunnede forslag via e-post: hans.torvald@optikerforbund.no

 

Beskrivelsen av utmerkelsene er som følger:

 

Hommerstad-prisen

Norges Optikerforbunds høyeste utmerkelse for eksepsjonelt og langvarig engasjement for optikerutdanningen og den yrkesfaglige utviklingen av optikerfaget. Deles kun ut i spesielle tilfeller.

 

Norges Optikerforbunds hederstegn i gull – gullmerket

Norges Optikerforbunds hederstegn i gull tildeles for særlig utvist interesse og aktivitet til fremme av faget. Deles ikke ut hvert år.

 

Samfunnsprisen

Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper som har:

• Bidratt med samfunnsnyttig kreativitet

• Bidratt med samfunnsinformasjon som tjener bransjens anseelse og har betydning for samfunnet/pasienten

• Utført veldedighet av samfunnsnyttig, forbrukernyttig eller forbrukerrettet funksjon

• Gjennom aktivitet bidratt til økt tillit hos helsemyndigheter, presse eller befolkning

• Bedrevet forskning relatert til noen av de ovennevnte punkter

 

Prisen for beste forbilde

Prisen skal gå til en optiker/optometrist eller et team som virker som et forbilde innad, ut fra ett eller flere av følgende kriterier:

• Gjennom sitt virke stimulerer til bedre rutiner i bransjen internt, som bedrer pasientens/kundens totalopplevelse

• ”Det nytter” – er inspirerende, drahjelp for kolleger og gir kreativitet eller nytenkning innen faget som pasienten eller kolleger kan ha nytte av.

 

Innovasjonsprisen

Prisen skal gå til en optiker/optometrist eller team som står for:

• Tverrfaglig nytenkning som kan utvide fagets virkeområde

• Smittende faglig engasjement

• Fysisk utviklet hjelpemiddel, instrument eller metode

• Utviklet nisjemarked

• Forskning

 

Har du noen navn i tankene? Noen du mener fortjener å bli satt litt ekstra pris på? Sett deg ned og lag en enkel opplisting om hvorfor din kandidat fortjener hyggelig oppmerksomhet på kommende landsmøte!