Heder til Bjørnar Allgot

Diabetesforbundets generalsekretær Bjørnar Allgot er hedret av verdens diabetesorganisasjoner fra 160 land for sitt arbeid. – Velfortjent heder til en mann med stor kunnskap, mener Norges Optikerforbund.

Bjørnar Allgot ble hedret med Lifetime Achievement Award i Abu Dhabi (Foto: Diabetesforbundet).
En kunnskapsrik mann

Bjørnar Allgot fikk tildelt prisen for sin livslange innsats for diabetesarbeidet. Han har selv hatt diabetes 1 i 45 år og bruker sin egen sykdom som motivasjon i arbeidet.

Allgot har vært ansatt i Diabetesforbundet i 29 år, og vært generalsekretær nesten like lenge.

Bjørnar Allgot setter brukermedvirkning høyt og var sentral i norsk helsevesen da fokuset på pasienten skiftet fra passiv pasient til en aktiv pasientrolle, skriver Diabetesforbundet i en pressemelding.

Han var initiativtaker til Lærings- og mestringssentrene, som har endret livet til tusenvis av personer med diabetes.

Norges Optikerforbund mener prisen er vel fortjent! NOF har samarbeidet godt med Diabetesforbundet og Allgot.

– I vårt samarbeid med Bjørnar Allgot har vi møtt en mann med stor kunnskap om enkeltmennesker, om diabetes og det norske helsevesenet. Han har stor forståelse for politiske prosesser og har lært Norges Optikerforbund å forstå nytten av politisk kunnskap over tid, sier NOFs generalsekretær Hans Torvald Haugo.

Allgots internasjonale merittliste strekker seg over mange år, og han ble hedret av kolleger fra hele 160 land på generalforsamlingen i den internasjonale diabetesorganisasjonen IDF Global denne uken.