Hederspriser 2013

Norges Optikerforbunds gullnål vil under landsmøtet deles ut til optiker og professor Rigmor Baraas. Tildelingen er velfortjent! Det er andre optikere som også fortjener oppmerksomhet for solid innsats for fellesskapet: Optiker PhD Knut Luraas mottar pris for beste forbilde og optikerne Gunnar Tveten og Håkon Eide får Samfunnsprisen for sitt arbeide med å bevare norsk optometri sin historie.

 

Professor Rigmor Baraas mottar en velfortjent gullnål for det viktige arbeidet hun har gjort for å bygge kompetanse og aksept i forhold til optikers fagutøvelse. Hun har over flere år bidratt mer enn hva en skal forvente for å fremme bransjens utvikling. Med iver og innsats er Rigmor er pådriver for at den enkelte optiker skal kunne bidra på en god måte i forhold til å ivareta befolkningens synshelse.

 

Knut Luraas er den første optiker som arbeider rent klinisk, som samtidig har fullført en doktorgrad. Høy kompetanse hos optikere som møter pasienter daglig, er viktig i dag, men blir viktigere i fremtiden. Derfor mener styret i Norges Optikerforbund at Knut er en verdig mottager av prisen som beste forbilde: Rett og slett fordi han er et forbilde for andre optikere som ønsker å opparbeide seg en solid faglig plattform.

 

Ved Lågdalsmuseet på Kongsberg kan du se og lære om optikeres fagutøvelse over tid, se ulike deler av optikerbransjen samt se historiske gjenstander som viser utviklingen av optikerfaget gjennom tidene. Optikerne Gunnar Tveten og Håkon Eide bruker mye av sin fritid på å sikre at vår felles historie tas vare på og dokumenteres. Dette arbeidet har vi alle en felles nytte av. Samfunnsprisens intensjoner speiler godt den innsatsen disse to gjør for oss alle.

 

Norges Optikerforbund ønsker alle velkommen til Bergen for å vise at vi setter stor pris på den ekstra innsatsen disse verdige mottagere av hedersprisene har gjort for oss alle!