Helle ble hedret

Tverrfaglig samarbeid var en rød tråd i professor Helle Falkenbergs tiltredelsesforedrag som professor i optometri torsdag. 

Helle Falkenberg fikk Samfunnspriosen for sitt omfattende engasjement i vår. Her med NOFs generalsekretær Hans Torvald Haugo (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Ikke for syns skyld

Det var tittelen på foredraget, der professor Helle Falkenberg så tilbake på hva hun har jobbet med, hva hun gjør nå, og hva som kommer i fremtiden.

Hun er opptatt av å formidle viktigheten av å ta vare på egen helse for å bevare best mulig livskvalitet, der man er i livet.

Tverrfaglig samarbeid er viktig innen synsfeltet. I dag er helsetjenestene for fragmenterte, sa Falkenberg.

Synet og øynene endrer seg hele livet. Vi bruker øynene for å kommunisere. Synet er viktig for læring og mestring i skolen som barn – og for å ha det godt hjemme når vi blir eldre.

Vanene vi legger til oss i livet er viktige både for helse og synet. Røyking er eksempelvis et område der optikere kan gi livsstilsråd, mener hun.

– For en bærekraftig fremtid har vi behov for bevisstgjøring. Vi må øke helsekompetansen innen syn. Godt syn bidrar til god helse, sa professor Helle Falkenberg.

Hun ble professor i 2019. Etter forelesningen ble Norges andre kvinnelige optometriprofessor hedret med taler, gaver og kaker på Krona, Kongsberg.

Du kan lese et portrettintervju i Optikeren med professor Helle Falkenberg her