Helsebarometer presentert – og debattert

Tilliten til at hjemkommunen skal gi den enkelte et godt helsetilbud er svært lav. Det viser TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Syn var også på dagsorden under presentasjonen og debatten med Stortingspolitikere tirsdag.

Eva Fosby Livgard er ansvarlig for TNS Gallups Helsepolitiske barometer. Per Kristian Knudsen fra Synsinformasjon holdt presentasjon om godt syn og folkehelse på seminaret i Oslo tirsdag (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Stor kartlegging – mye misnøye

Over 1700 mennesker er intervjuet om sine holdninger til helsevesenet i det store Helsepolitiske barometeret 2016. Her kommer det frem mange oppsiktsvekkende svar. For eksempel mener to av tre nordmenn at vi må bruke mer på helse av brutto nasjonalprodukt enn i dag. 38 prosent mener regjeringen stort sett lykkes i arbeidet med helse, men de får i sum ikke bedre enn terningkast tre for sitt helsearbeid.

Eva Fosby Livgard fra TNS Gallup sier at befolkningen har høye forventninger til mange sentrale aktører i helsevesenet med mange krav og ofte lav tilfredsstillelse.

58 prosent frykter mest av alt å få en kreftdiagnose, men kun sju prosent frykter mest å få hjertesykdom – selv om hjerte- og karsykdom tar flere liv i Norge enn kreft.

Et annet oppsiktsvekkende funn i kartleggingen er at syv av ti nordmenn mener Norge bør bli et helt tobakksfritt samfunn i år 2025!

Under halvpraten av befolkningen mener kommunen de bor i er opptatt av innbyggernes helse og livskvalitet.

Syn og øyehelse

72 prosent svarer at enkelte optikertjenester bør være fullt finansiert av det offentlige, og enda flere etterlyser at det offentlige bør ta mer av regningen for tannhelse.

I en påfølgende paneldebatt trakk Kjetil Kjenset fra Venstre fram både syn og tenner, og at man «bør bruke aktørbildet til å gi gode tilbud og fordele ressuser».

Daglig leder Per Kristian Knudsen i Synsinformasjon var en av 15 representanter for interesseorganisasjoner, andre aktører i helsesektoren og offentlige råd og utvalg som fikk holde 5-minutters presentasjon på konferansen. Han la i sitt innlegg vekt på at synet er vår viktigste sans, og at 65 prosent av befolkningen er enig i det.

Han sa at synet er viktig gjennom alle livets faser, og jo eldre vi blir, desto viktigere blir det å ha godt syn. Han fortalte om barn og syn, diabetes – og la vekt på at optikere kan ta større ansvar – ikke minst ved å bli en viktigere del av kommunehelsetjenesten.