Helsebiblioteket krymper

Helsebiblioteket har vært en viktig kilde til kunnskap om medisinsk forskning. Nå kuttes budsjettene og  internasjonale tidsskrifter blir ikke lenger tilgjengelige for norske lesere via Helsebiblioteket.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Slutt på gratisabonnementer

Helsebiblioteket har blant annet hatt abonnementer på en rekke medisinske tidsskrifter som har vært åpent og gratis tilgjengelig for norske lesere.

Nå blir det i all hovedsak slutt på denne tjenesten.

I mars ble tilgangen til 4000 tidsskrifter stengt og fra nyttår blir kun New England Journal of Medicine tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket.

Økt pris på abonnementer, budsjettkutt og svak kronekurs er noen av årsakene til at tidsskriftene forsvinner.

Helsebiblioteket har hatt økonomiske problemer siden 2016, skriver Forskning.no.

Les artikkel om dette i Forskning.no