Helsekrav til førerkort

Norges Optikerforbund har i dag hatt møte med Helsedirektoratet for å finne gode løsninger på praktisk bruk av «Helseattest førerett – SYN». Dette er attesten mange optikere har blitt kjent med den siste uken.

Uten godt syn på landeveien, kan en være en fare i trafikken. Optikere over hele landet har den siste uken arbeidet etter nye førerkortregler. (Illustrasjonsfoto: Hans Torvald Haugo).
Øket ansvar for optikere

Det har vært stort engasjement i bransjen rundt de nye synskravene til førerkort. Det er spesielt nye krav relatert til håndtering av synsfeltmåling som har vært diskutert.Praktisk bruk av helseattesten har også stått høyt på agendaen hos optikere over hele landet. Helsedirektoratet gjorde noen endringer i veilederen natt til mandag 3. oktober.

Opprinnelig var det kun automatisk perimetri som kunne brukes av optiker og øyelege ved undersøkelse av synsfelt. Kravet til undersøkelse av sentralt synsfelt skal følge EUs direktiv og norsk førerkortforskrift er uendret. Det er åpnet for flere målemetoder der det ikke er grunnlag for mistanke om synsfeltutfall. Norges Optikerforbund har frem til nå i utredning av dette, ikke funnet fullgode alternativer for måling av det sentrale synsfeltet.

Norges Optikerforbund vil lage enkel instruksjon som kan brukes til å forstå den praktiske bruken av helseattesten. Det er viktig at forståelsen for bruken av attesten er god, for å unngå unødvendig arbeid på vegstasjonene, hos fastlegene og øyelegene.

Instruksjonen publiseres i løpet av noen dager som direkte til medlemmenes registrerte e-postadresse.