Helsepolitikk i koronaens år

Hvordan har koronapandemien påvirket vårt syn på helsepolitikk? Det er et viktig tema når årets Helsepolitisk barometer presenteres 13. april. Synsinformasjon bidrar med innsikt og analyse.

Fra den politiske debatten under presentasjonen av Helsepolitisk barometer i 2019 (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Tall, funn og helsedebatt

Daglig leder Tina Alvær i Synsinformasjon skal presentere nye funn, sammen med representanter fra et bredt spekter av organisasjoner innen helsefeltet. Det blir også politisk debatt med helsepolitikere på Stortinget.

Synsinformasjon har bidratt med å få kartlagt folks holdning til digitale helsetjenester versus fysisk oppmøte, viljen til å oppsøke helsetjeneste under pandemien, og offentlig finansiering av barnebriller.

Resultater fra Helsepolitisk barometer vil først bli presentert tirsdag 13. april. Synsinformasjon vil også sende ut pressemeldinger om undersøkelsen i tiden etter denne presentasjonen.

Du kan se arrangementet på nett når sentrale politikere og aktører innen Helse-Norge skal debattere funnene i Helsepolitisk barometer 2021.

Arrangementet holdes av Kantar og går i tidsrommet 0900-1100 tirsdag 13. april.

Klikk denne lenken for påmelding