Helsepolitikk under lupen

Hvordan har befolkningens holdninger til helsepolitikk endret seg før, under og etter koronapandemien? Det er viktige spørsmål som tas opp og presenteres 17. juni. Synsinformasjon har deltatt i Helsepolitisk barometer og vil presentere funn på et webinar denne dagen.

Eva Fosby Livgard i Kantar er ansvarlig for Helsepolitisk barometer (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Helsepolitikk engasjerer

Koronapandemien er den største utfordringen norske helsemyndigheter har måttet takle i nyere tid og det påvirker naturlig nok befolkningens holdning til helsepolitikk.

Hva opptok oss like før pandemien brøt ut? Det skal vi få svar på når resultatene av Helsepolitisk barometer presenteres 17. juni, og settes i perspektiv med utviklingen de siste månedene.

Spørreundersøkelsene til barometeret ble tatt opp i januar, mens folk flest var lykkelig uvitende om hva som skulle skje.

Synsinfomasjon har de siste årene deltatt i Helsepolitisk barometer, både med en egen del-undersøkelse og presentasjon av funnene når barometeret legges frem.

Det vil også skje i år!

Følg med, og meld deg på webinaret ved å klikke på denne lenken