Hjerneslag: Usynlige synsproblemer

Mange synsproblemer er usynlige og synsproblemer etter hjerneslag blir ofte oversett. Det er tema for en fagartikkel publisert av norske forskere.

Det var et større intervju med professor Helle Kristine Falkenberg i februarutgaven av Fagtidsskriftet Optikeren (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Viktig å jobbe tverrfaglig for å avdekke synsproblemer etter slag

Det er ikke sikkert at verken den det gjelder eller helsepersonell er klar over at synsfunksjonen svikter etter et hjerneslag.

– Det har ofte store konsekvenser i hverdagen når de er hjemme. Derfor må synet undersøkes etter et hjerneslag, sier professor Helle Falkenberg ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Vi trenger mer kompetanse og tverrfaglig samarbeid til rundt synsproblemer etter hjerneslag. Derfor er det flott at vi har fått til NorVIS-nettverket, sier hun.

NorVIS står for Norwegian Vision in Stroke. det er et nasjonalt nettverk som har til formål å implementere kunnskasbasert forskning knyttet til synsproblemer etter hjerneslag i ulike deler av helse- og omsorgstjenesten.

Falkenberg er prosjektleder for dette nettverket, der også Norges Optikerforbund er medlem. 

Fagartikkelen som nå er publisert har tittelen : «Invisible» visual impairments. A qualitative study of stroke survivors' experience of vision symptoms, health services and impact of visual impairments.

Artikkelen er publisert i BMC Health Services Research og er forfattet av Helle K. Falkenberg, Torgeir Mathisen, Heidi Ormstad og Grethe Eilertsen.

Klikk her for å lese den