Høsten er i gang: Mange møter

Selv om det fortsatt er sommer utenfor kontoret, er høstens møtekalender i NOF og SI travelt i gang. Se hvem som møtes i løpet av de neste to ukene:

Fagutvalget er blant dem som skal møtes i dette rommet i løpet av kommende uke (F.v. Marianne Mathisen, Lene Luraas, Kristin Seland Agustsdottir, Martin Balke og Jon Vegard Barstad Gjelle. (Foto: Dag Øyvind Olsen)

På kalenderen

Onsdag 28. august er det styremøter i Synsinformasjon og Norges Optikerforbund fra klokka 08-18. Dette er de første styremøtene siden før sommerferien.

Vi informerer om viktige styreavgjørelser blant annet på nettsiden, i Optikeren og årsmeldingene. Fullstendige styrereferater kan du lese på dine medlemssider.

Mandag 2. september møtes både Forbli optiker-utvalget i Synsinformasjon og redaksjonskomiteen i Optikeren.

Utviklingen i uteksaminerte optikere og søkning til studiet vil være et tema på Forbli-optikerutvalgets møte.

Redaksjonskomiteen skal planlegge høstens siste to utgivelser. Har du tips til fagtidsskriftet, send gjerne en epost til: dag@optikerforbund.no

Fagutvalget treffes tirsdag 3. september. De er i gang med å utarbeide to helt nye kliniske retningslinjer: Oppfølging av pasienter med AMD og behandling og oppfølging av pasienter med myopi.

5. og 6. september holdes det årlige møtet i Nordisk Optiker Råd i Helsingfors. Her samles lederne i optikerorganisasjonene i Norden for å utveksle erfaringer og rapportere om arbeid i sine respektive land.

11. september møtes Kommunikasjonsutvalget i Synsinformasjon. Planlegging av videre kommunikasjonsarbeid og Forbrukerundersøkelsen 2020 står på agendaen.