Hun er første spesialist!

Norge har fått sine første optikerspesialister! Norges Optikerforbunds spesialist- og kompetanseråd har godkjent 23 spesialister i allmennoptometri og fire i ortoptikk og pediatrisk optometri. Den første som søkte og ble spesialist-godkjent er Terese Olsen i Bodø. Vi gratulerer!

Terese Olsen, spesialist i allmennoptometri, jobber som optiker hos K. Hansen Optik i Bodø.  Jeg må si at det er veldig stas å være den første som har fått tildelt tittelen fra Norges Optikerforbund. Jeg håper det er mange flere som følger, sier hun (Foto
Nå er vi i gang!

– Jeg var ferdig med masteren i allmennoptometri for to år siden, og da var det snakk om en form for spesialisering av optikere, men at det ikke var på plass ennå. Da jeg så artikkelen på nettsiden til optikerne og fant ut at jeg oppfylte kravet til bransjeintern spesialisering, så måtte jeg bare sende inn papirene, forteller Terese Olsen.

Hun synes det er positivt at det stilles krav til å opprettholde kunnskapsnivået.

– Da har jeg noe å strekke meg etter. Det vil forhåpentligvis føre til at flere, deriblant meg selv, deltar hyppigere på etterutdanning og fagdager.

Potensiale

– Vi synes det er flott at så mange har søkt om å bli spesialist, og her ligger et potensiale for langt flere også, sier Anne Norvik Jervell som er leder i Norges Optikerforbunds spesialist- og kompetanseråd.

Standard tilgang er norsk mastergrad, men også de som har en PCO-master kan søke, og det finnes alternativer og overgangsordninger.

Rådet godkjente på sitt møte fredag til sammen 27 interne spesialister innen allmennoptometri og pediatrisk optometri. En av dem fikk dobbel-godkjenning, og det var Karin Lund – fagsjef i Brilleland.

Rådet er valgt direkte av landsmøtet i Norges Optikerforbund, og følger kriteriene som er gitt av Fagutvalget.

Søknadene skal i utgangspunktet behandles to ganger per år fremover.

– Det er viktig å laste opp vedlegg og dokumentasjon i søkeverktøyet vårt for å unngå forsinkelser i behandlingen, sier Jervell. Vær nøye med å legge ved ordentlige opplysninger, kopier av vitnemål og riktig nummer i Helsepersonellregisteret (HPR-nummer), råder hun.

Ingen andre enn godkjente bransjeinterne spesialister kan knytte spesialist-begrepet opp mot sin yrkestittel, selv om det ikke gir noen form for monopol på fagutøvelse.

Klikk her for å komme til søknadssidene