Hvordan gjorde vi det i dag?

Alle skal føle seg godt ivaretatt
Hvor ofte har du opplevd medium service? Dette er første setning i en artikkel i en serie i Optometry Today. Ifølge Morgan er det ikke rakettforskning som skal til, men fokus på kommunikasjon, som vil kunne være med å skape gode opplevelser i din praksis.
 

Det hele begynner allerede når den første telefonen tas. Ikke bare er det viktig med en god tone, men den informasjonen som gis må være god og korrekt. Hvordan er mulighetene for parkering? Hvor ligger butikken plassert? Tilgjengeligheten – er den god for alle? Slike ting bør avklares i forhold til hver enkelt. Dobbeltsjekk av informasjon som korrekt skrevet navn og adresse er også viktig. Her poengterer Morgan at en skal huske at det ikke er alle som er komfortable med å gjøre dette ute i butikken. Morgan poengterer også at det er viktig at enhver kommunikasjon under ulike undersøkelser tilpasses den enkelte.
 

McDonald’s trekkes frem som et sted der det er lagt mye arbeid i å få en lik kundeopplevelse i de ulike utsalgene. Dette betyr at det stadig har fokus på hva som skjer hvor: et fokus som igjen styrer kundeopplevelsen. Dette mener Morgan at optikere også bør ha fokus på.
 

Ønsker du å friske opp ditt eget fokus rundt kundekommunikasjon kan du starte med å lese Sarah Morgans innspill i Optometry Today. Flere artikler vil komme som du kan finne på samme sted.
 

Korrekt utgave av Optometry Today finner du ved å klikke her
 

Artikkelen er fra side 36 til 39. Du kan enten lese online eller laste ned en PDF-fil.
 

Ønsker du å kommentere saken på Optometriforum klikker du her