Samarbeid i Stortinget

Skjermbilde fra høring i Stortinget der NOFs generalsekretær Hans Torvald Haugo deltok.

I høring på Stortinget denne uken fikk NOF et godt spørsmål fra SV-politikeren Marian Hussein om samarbeidet mellom kommunens helsetjenester og lokale optikere.

NOF er ikke kjent med at det er slike avtaler – der optiker får betalt fra kommunen for sine tjenester. Hvis det er optikere som har dette utover avtaler på databriller, vil generalsekretær Hans Torvald Haugo gjerne høre mer om dette. Ta kontakt på e-post!

Høringen om regjeringens Helse- og samhandlingsplan har blitt godt mottatt av mange, men flere enn NOF peker på at den private helsetjenesten og ressursene der må brukes på en bedre måte. Den offentlige helsetjenesten kan ikke alene løse fremtidens utfordringer, noe flere av høringsdeltagerne pekte på.

Se opptak av høringen her, NOF fra 06 minutter ut i opptaket