Informasjon om helsepersonell lettere tilgjengelig

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) har i lang tid gitt mulighet for å finne frem til helsepersonells unike autorisasjon. Fødselsnummeret har vært utgangspunkt for å finne frem. Nå er en ny mulighet tilgjengelig: fødselsdato og etternavn.

 

SAFH sitt register viser hva du som helsepersonell er registrert som, i offentlige registre. Er det feil eller mangler ved registreringen, gir SAFH informasjon lenger ned på siden i forhold til hva du skal gjøre for å rette opp i registreringen.

 

Mangler for eksempel informasjon om diagnostiske medikamenter, vil en ikke få kjøpt dette på apotek. Apoteket vil ikke finne deg i sitt register med disse rettighetene, og skal ikke selge deg medikamenter eller Epi-penn. Helsepersonellnummeret er unikt og en bør være oppmerksom på at dette skal benyttes blant annet i forbindelse med henvisninger (bør være angitt på ditt stempel) og i ulik kontakt med det offentlige.

 

Arbeidsgivere vil i ansettelsesprosesser og i annen sammenheng, ha mulighet til å logge seg inn for å kontrollere opplysninger relatert til helsepersonells autorisasjon. Med denne nye muligheten for bruk av fødselsdato og etternavn, vil det være enklere for pasientene å kontrollere at de som utgir seg for å være helsepersonell, faktisk er autorisert. 

 

Gå inn på SAFH sin side og sjekk at informasjonen registrert på deg er korrekt. Øverst ute til venstre skal du klikke på «HPR-nummer / Autorisasjonsstatus». Da kommer du direkte til søkemotoren.