Innfører spesialiteter

Landsmøtet i Norges Optikerforbund har enstemmig vedtatt å innføre to bransjeinterne spesialiteter. En innen ortoptikk og pediatrisk optometri, og den andre innen allmennoptometri. Standard tilgang vil være masterutdanning fra Kongsberg.

Optikere fra hele landet samlet i Kristiansand, på Norges Optikerforbunds landsmøte og fagkonferanse (Foto: Dag Øyvind Olsen)
 

Nye tider

Leder i Norges Optikerforbunds faglige utvalg, Gro Horgen Vikesdal, sier at viktige mål for innføringen av bransjeinterne spesialiteter er at optikere skal kunne ta et større samfunnsansvar, og eksempelvis arbeide tverrfaglig med øyeavdeling på sykehus.

Godkjenning og listeføring skal være på plass i løpet av året, og anslagsvis 20 prosent av norske optikere skal kunne bli spesialister.

– Det er ikke et mål at alle optikere skal bli spesialister, men andelen vil trolig øke med tiden. Kompetanselistene blir et viktig verktøy for hele bransjen, og vi tror det vil komme flere spesialiteter etterhvert, sa Vikesdal under sin presentasjon på Norges Optikerforbunds storsamling i Kristiansand i helgen.

Landsmøtevedtaket, som var enstemmig, er som følger:

«Søknad om å bli spesialist gjøres via Norges Optikerforbunds spesialitet- og kompetanseråd etter enhver tids gjeldende regler. Norges Optikerforbunds faglige utvalg har ansvar for å utarbeide kriteriene som rådet vurderer kandidatene etter, som godkjennes av styret. Ingen andre enn bransjeinterne godkjente spesialister kan knytte spesialist-begrepet mot sin yrkestittel»

Spesialisttittelen skal benyttes på følgende måte:

Ola Nordmann

Autorisert optiker

Spesialist i ortoptikk og pediatrisk optometri

Ola Nordmann

Autorisert optiker

Spesialist i allmennoptometri

Standard tilgang vil være masterutdanning i disse emnene fra Høgskolen i Sørøst-Norge. Selv om søknadsfristen er gått ut, opplyser Høgskolen om at det fortsatt er mulig å melde sin interesse for å ta mastergrader i disse emnene med oppstart til høsten.