Innsatte: Halvparten trenger briller

129 innsatte i Oslo fengsel har fått undersøkt synet av optikere i regi av Humanitærutvalget i Norges Optikerforbund. Det er bestilt 64 briller og ti er henvist for videre oppfølging.

Alle de innsatte i Oslo fengsel fikk tilbud om synsundersøkelse og hjelpemidler ved behov, takket være frivillig innsats av medlemmer i Norges Optikerforbund og generøse sponsorer (Foto: Knut-Erik Rønningen, Oslo fengsel)
Stort behov

Det ble opptil tolv timers arbeidsdager for de ti optikerne som i tre dager sist uke gjennomførte grundige synsundersøkelser av de innsatte i Oslo fengsel på humanitær basis.

– De innsatte var veldig takknemlige for jobben vi gjorde, og det var fengselsledelsen også. Vi møtte mange unge skjebner, sier Anne Norvik Jervell som ledet prosjektet. Hun er også leder i Humanitærutvalget i Norges Optikerforbund.

Det ble både klemmer og tårer. – Dette var en følelsesmessig sterk og tankevekkende opplevelse for oss optikere, sier Jervell.

Mange av de som fikk undersøkt synet hadde lite eller ingen skolegang. Under halvparten av de innsatte er norske statsborgere. Noen av dem venter på utvisning fra landet.

Kommunikasjonen gikk likevel fint. De fleste som ikke snakket norsk, snakket engelsk. Og informasjonsmateriell var på forhånd oversatt til en rekke språk, blant annet polsk og arabisk.

Resultatene av synsundersøkelsene skal brukes i forskning, leder av professor Rigmor Baraas ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse.

– Men allerede nå ser vi at behovet for synshjelp var svært stort, sier Anne Norvik Jervell.

Neste uke skal det leveres ut 64 briller, så snart sponsorene Essilor og Specsavers har disse klare. Det ble sist uke også delt ut mange ferdigbriller. Brillene skal slipes av studenter på høyskolen.

– Vi fant også mange traumer. Flere hadde skader i øynene etter slåsskamper. Det var generelt mye langsynthet, forteller Anne Norvik Jervell.

Norges Optikerforbund retter en stor takk til sponsorene som gjorde dette prosjektet mulig:

Synsinformasjon

Rodenstock, Zeiss, og InnZ Medical for utstyr

Essilor for brilleglass og ferdigbriller

Specsavers for innfatninger

Disse optikerne deltok i prosjektet:

Holgeir Klausen, Cathrine Saastad, Marita Elveslett Jensen, Trine Elisabeth Tollefsen, Kristin Solli, Marie Eidhammer, Anne Norvik Jervell, Henning Friedrich. Åshild Martinsen deltok aktivt i planleggingen. Det samme gjorde Dorota Borovcova – som oversatte informasjon og anamneseskjema til ulike språk.

Rigmor C. Baraas og Hilde Røgeberg Pedersen fra Høgskolen i Sørøst-Norge