Innspurt for Optikeren

Årets siste utgave av Fagtidsskriftet Optikeren er i produksjon og nå er redaksjonskomiteen godt i gang med å planlegge neste års utgivelser. Optikeren kommer også i 2020 ut i seks utgaver. Utgivelsesdatoer og materiellfrister er publisert.

Redaksjonskomiteen i Optikeren: F.v: Maria Jahr, Merete Bøe, Solveig Hovstein, Kristin Seland Agustsdottir og Irene Lohne. Komiteens leder og Optikerens redaktør Dag Øyvind Olsen står bak kamera.

I rute til jul og neste år

Det er mange brikker som skal falle på plass når en ny utgave av Optikeren skal klargjøres. Nå arbeides det for fullt med juleutgaven som kommer ut 18. desember.

Her blir det blant annet 10 sider fagstoff fra American Academy of Optometry, og du kan bli med på hele tre andre fagkonferanser, alle i Norge. Du vil også bli oppdatert på flere av høstens begivenheter i norsk optometri. 

Mandag kveld møttes redaksjonskomiteen for planleggingsmøte for utgivelsene i 2020.

Det blir spesielt fokus på kontaktlinser i neste års første utgivelse. her er materiellfristen 17. januar og utgivelse er 19. februar 2020. I denne utgaven vil også årsmeldinger og program for Fagkonferansen på Kongsberg bli distribuert.

Optikeren vil dessuten komme ut i april, juni, august, oktober og desember 2020.

Oversikt over utgivelsesdatoer og materiellfrister finner du her