Interpellasjon om optikere

Er statsråden enig i at optikerne kan få et større ansvar for oppfølgingen av øyehelsen i Norge? Det spørsmålet er nå stilt helseminister Bent Høie i en interpellasjon av partikollega Sveinung Stensland.

Generelsekretær Hans Torvald Haugo og daglig leder Per Kristian Knudsen i Norges Optikerforbund gleder seg over at Sveinung Stensland ønsker å tenke nytt om optikeres rolle for oppfølging av øyehelse (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Spesielt gunstig for pasienter i distriktene

I interpellasjonen peker Sveinung Stensland på at dersom optikere får et større ansvar for øyehelse, vil nordmenn få enklere tilgang på nødvendige kontroller flere steder i landet.

Stortingsrepresentanten fra Høyre, som også er partiets helsepolitiske talsperson, har sendt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) til helseministeren som nå er under behandling.

I interpellasjonen fremholder Stensland at dekningen av optikere er god i landet og at mange utfordringer kan avdekkes og løses hos optiker i stedet for på øyeavdeling på sykehus. Det er spesielt gunstig for folk som har lang reisevei til nærmeste øyeavdeling.

Helsepolitikeren trekker også frem at optikere er kvalifisert personell som jobber faglig med synsundersøkelser og korrigering av synsavvik.

– Vi opplever stor tverrpolitisk velvilje til å tenke nytt innen øyehelsefaget. Vi håper helseminister Høie følger opp interpellasjonen fra sin partikollega og ser optikere som en fremtidig bidragsyter innen øyehelse, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Klikk her for å lese hele interpellasjonen på Stortingets nettside