Kan bli lisensiert medlem

Mange optikere med utenlandsk utdanning eller autorisasjon, jobber nå med godkjent lisens i Norge. Disse optikerne kan nå bli lisensiert medlem i Norges Optikerforbund. 

Landsmøtet i Tromsø vedtok å innføre en ny medlemskategori: Lisensiert medlem (Foto: Dag Øyvind Olsen).

Ny medlemskategori

Har du en kollega eller kjenner du en optiker som jobber på lisens i Norge?

Da kan du bidra til at denne optikeren blir en del av fellesskapet i Norges Optikerforbund!

I landsmøtevedtaket heter det at «Som lisensiert medlem kan opptas optiker med utenlandsk utdanning eller autorisasjon, med godkjent linsens i Norge.»

Dette medlemskapet gis tilsvarende rettigheter som assosierte, passive medlemmer og studentmedlemmer.

Se vedtektene til Norges Optikerforbund her

Norges Optikerforbund hadde 1181 hovedmedlemmer i juni.

I tillegg kommer medlemmer i andre kategorier som studenter (237), assosierte medlemmer (12), familiemedlemmer (54) og pensjonistmedlemmer (138).

Samlet sett er medlemstallene i Norges Optikerforbund høyere enn noen gang før.

Vil du søke om medlemskap? Klikk her!