Kan sjokolade ha positiv innvirkning på synet?

Fokus på kosthold og livsstil
Et sunt kosthold er nødvendig for å opprettholde god øyehelse på ulike måter. Godt og variert næringsopptak er kjent å opprettholde sunn øyehelse og være med på å forsinke utviklingen av visse øyetilstander. Men at inntak av visse typer mat vil kurere et brillebehov er klart mer perifert i denne sammenheng.
 

William H Bates (1860 – 1931) er en kjent for å tenke alternativt samt at han bedrev synsterapi i ulike former. I dag ville mange av hans tanker og ideer blitt vurdert som syn- og øyetrening samt livvstilsråd. I en bok oversatt til norsk med tittelen ”Lær deg å se bedre” (eng: Perfect Sight Without Glasses) er det mot slutten gitt ulike kostholdsråd som skal være med å forbedre synet. Rådene er ikke gitt ut fra dokumentert kunnskap, men sannsynlig mer på datidens generelle kunnskap og ønske om gode intensjoner for leseren. Her nevnes ulike ingredienser med solid innhold av antioksidanter. Så selv om Bates i alle tider har blitt kritisert på ulike vis, var han tidlig ute med å gi anbefalinger i forhold til kosthold og syn. Noen kilder viser til at det var Bates kone og noen av hans assistenter som innførte kostholdsrådene, men de er trykket i hans norske utgave av boken som er gitt ut i hans navn.
 

Nyere studier fra England viser at en for kort tid kan øke synsskarpheten og samtidig bedre kognetive evner. Her er sjokolade (cocca flavanols) vist å ha positive virkestoffer. Studier viser øket visus samt kognetive evner – noe som er oppsiktsvekkende. Sjokolade oppfattes jo av mange som usunt og derved negativt. Men den sjokoladen vi tradisjonelt spiser i Europa er jo blant annet tilsatt mye sukker, som er en negativ ingrediens i store mengder.
 

Ønsker du å lese orginal artikkel klikker du her
 

Ønsker du å diskutere tema på Optometriforum klikker du her
 

Dr. Murphy har en omfattende blogg om syn og synsfunksjonen der ulike aspekter diskuteres og synliggjøres. Se bloggen ved å klikke her