Kartlegger øyehelse hos elg

Elg har ofte skader på øynene, viser norsk-svensk forskningsprosjekt. Det kan skyldes slåssing, kvist i øynene, infeksjon eller øyebetennelse.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Sykdommer oppdages ikke

Ville dyr er i stor grad utsatt for sykdom, men de fleste dyrene lever uten kontakt med mennesker. Sykdom blir derfor ikke oppdaget, og det er mye vi ikke vi vet om helsen til ville dyr.

Ifølge tidsskriftet Labyrint, Kunnskapsmagasinet fra UiT Norges Arktiske Universitet, er øyebetennelse et stort problem hos reinsdyr. Nå er universitetet med i en stor kartlegging av helsen til skogens konge, i samarbeid med Sveriges landbruksuniversitet og Høgskolen i Hedmark.

Elg jaktes fra helikopter, og skytes med bedøvelsespil. Under bedøvelse sjekkes elgens helsetilstand grundig. Det tas blodprøver, og elgen screenes for en rekke infeksjonssykdommer. 

Labyrint forteller at noen elger hadde gamle skader på øynene som kan stamme fra kvist i øynene, slåssing eller øyebetennelse. Man vet i dag at øyebetennelse er utbredt hos reinsdyr, men man vet lite om hvor utbredt det er hos elg. 

I bladet er det også bilde av en elg som er blind på det ene øyet fra en gammel skade eller infeksjon, men at elgen ser ut til å klare seg fint og ellers er i god form.

Du kan se bilder fra prosjektet på Instagram: @arcticwildlifevet