Kasus: Aneurisme i retina

En kvinne i 80-årene utviklet en akutt skygge for høyre øye som hun beskrev som en «mørk ball». Les om makroaneurisme i retina, en sjelden tilstand som oftest rammer eldre kvinner.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Eldre kvinner med hjertevansker

Tilstanden rammer helst hypertensive eldre kvinner og involverer i ni av ti tilfeller kun ett øye. Det oppstår kun i ett av ni tusen øyne og kan være mikro- eller makroaneurismer.

Tidsskrift for Den norske Legeforening presenterer et interessant kasus om denne tilstanden, en kvinne med en kompleks helsetilstand, som mange har i 80-årene.

Tilstanden kan behandles med laser eller injeksjon.

Les kasuset her