Katarakt-operasjon kan hjelpe pasienter med demens

Det er ikke bare synet som kan bli bedre etter en operasjon for grå stær. Pasienter som i tillegg har demens, kan få forbedret livskvalitet fordi de får stimulert synssansen.

 
 

Dobbel effekt

Foreløpige resultater fra en studie i USA viser oppløftende funn for kataraktpasienter med demens. 

– Minne er svært avhengig av oppfattelse, og dersom du ikke oppfatter noe, er det vanskelig å huske det, sier professor Alan J. Lerner ved universitetet i Ohio som gjennomflører studien.

Han sier demens i noen tilfeller har vært en brems i forhold til å gjennomføre katarakt-operasjoner, og at mennesker med demens dermed kan bli fratatt muligheten til bedre livskvalitet.

Funnene ble offentliggjort på 8th Clinical Trials Conference on Alzheimers Disease i november.

61 pasienter med demens og katarakt var med i studien. 43 av pasieneten fikk gjennomført kataraktoperasjon, mens 18 ikke ble operert. 

Katarakt-operasjonen ga positive utslag på en rekke parametre, som synsskarphet, kognitiv funksjon, og neuropsykiatriske parametre, ifølge Medscape.