Kjenner du journalspråket?

Språket i pasientjournalen skal være presist nok for kommunikasjon mellom helsepersonell, fyldig nok for  å dokumentere faglig forsvarlighet og forståelig nok for pasientens behov.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Fyller flere viktige funksjoner

Pasientjournalen har mange funksjoner og flere målgrupper.

Det er ikke alltid like enkelt!

Tidsskrift Den norske legeforening har i sin språkspalte en artikkel og pasientjournalen og språket i denne.

Journalen har endret funksjon og har den både en juridisk funksjon og den er også en informasjonskilde for pasientene selv, i tillegg til å være et kommunikasjonsverktøy helsepersonell imellom.

Pasientenes journalinnsyn har påvirket språkbruken.

Det var først i 2001 at journalføringsplikten omfattet alle helsepersonellgrupper.

Les mer om det i Tidsskriftet her