Kliniske retningslinjer

 1. Rutineundersøkelse (2022)
 2. Undersøkelse med bruk av diagnostiske medikamenter (2023)
 3. Undersøkelse og tilpasning av kontaktlinser (2017)
 4. Undersøkelse av barn (2021)
 5. Databriller (2023)
 6. Syn – førerkort og sertifikat (2023)
 7. Undersøkelse av pasienter med aldersrelatert makuladegenerasjon (2023)
 8. Undersøkelse av pasienter med katarakt (2021)
 9. Undersøkelse av pasienter med risiko for åpenvinklet glaukom (2020)
 10. Undersøkelse av pasienter med diabetes mellitus (2016)
 11. Undersøkelse av pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp (2014)
 12. Retningslinjen er under arbeid
 13. Undersøkelse av pasienter ved hjemmebesøk (2020)
 14. Anbefalt hyppighet av synsundersøkelse (2019)
 15. Journalføring (2020)
 16. Henvisninger (2023)
 17. Generelle råd om administrasjon av klinikken (2018)
 18. Optoteknikk – Produksjon, sammenstilling, kontroll, tilpassing og utlevering av optiske hjelpemidler (2019)
 19. Brilleseddel (2023)
 20. Behandling av barn med myopi (2023)
 21. Refraktiv kirurgi (2021)
 22. Undersøkelse av pasienter med mistanke om netthinneløsning (2023)
 23. Refusjonsrettigheter (2023)
 24. Undersøkelse av pasienter med hjerneslag eller traumatiske hjerneskader (2022)
 25. Hygiene ved klinisk arbeid (2022)
 26. Tørre Øyne (2023)
Om retningslinjene

Retningslinjer for klinisk praksis i optometri er optikerens verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet. Retningslinjene er anbefalinger for praksis som skal gi beslutningsstøtte i utøvelsen av optometrifaget. De gjenspeiler det som er allment aksepterte faglige normer og er å betrakte som råd og anbefalinger.

Retningslinjene har som mål å føre til bedre syn og øyehelse for befolkningen.

Retningslinjene er basert på tilgjengelig og oppdatert kunnskap. De revideres og oppdateres kontinuerlig i takt med fagets utvikling og samfunnets behov. Det er Norges Optikerforbunds faglige utvalg som utarbeider og reviderer de kliniske retningslinjene, før de sendes ut på høring og til slutt vedtas av styret.

Retningslinjene vil ikke overstyre lover, forskrifter eller andre offentlige bestemmelser. For autoriserte optikere vil prinsippet om forsvarlighet nedfelt i Lov om helsepersonell §4 gjelde, som for andre helsepersonellgrupper.

NOFs fagutvalg

Norges Optikerforbunds fagutvalg har ansvaret for å utvikle, revidere og oppdatere de en hver tid gjeldene kliniske retningslinjene.

Tar gjerne kontakt med administrasjonen dersom du har faglige innspill eller kommentarer.

epost: post@optikerforbund.no

Leder: Jon Gjelle