Konferanse om rehabilitering

I 40 år har Eikholt vært et nasjonalt kompetansesenter for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel. 26. august arrangerer de digital fagkonferanse.

Optiker Sigrid Midtbø Storkås er seniorrådgiver innen syn hos Eikholt (Foto: Kaia Means)

Lær mer om kombinert sansetap

– Kunnskapen denne konferansen tilbyr vil være nyttig for optikere i møte med for eksempel eldre personer. De har ofte kombinert sansetap og vil ha mange av de samme utfordringene, sier Sigrid Midtbø Storkås.

Hun er optiker og en av foredragsholderne. Det er også optiker og professor Helle K. Falkenberg.

Som medlem i Norges Optikerforbund gir deltakelse på den digitale fagdagen 4 NOFEP (etterutdanningspoeng).

På senteret i Drammen er det jobbet frem en egen modell for personsentrert rehabilitering.

Eikholtmodellen er et resultat mange års arbeid og konferansen gir et innblikk i modellen og hva rehabilitering kan innebære.

Høres dette spennende ut?

Klikk her for å kikke nærmere på programmet og å lese praktisk informasjon fra Eikholt 

Alle er velkomne til å delta på konferansen til Eikholt, Nasjonalt ressurssenter for døvblinde.